en del av  
________________________________________________________________________________________________________________________________
Hem Mottagningen Mottagningskampen Om MK MK 2017 Vänner Samarbetspartners Sociala medier

Mottagningskommittén 2017

Ordförande
Dennis Zorko
    Vice Ordförande
Lina Olandersson
070-794 65 60
ordf[a]mk.chs.chalmers.se
    073-094 02 13
vo[a]mk.chs.chalmers.se
Som ordförande i MK är det jag som överblickar helheten och jag jobbar mycket med olika utvecklingsfrågor för att hela tiden förbättra Chalmers Studentkårs mottagning. Det är ordförande som sköter all kontakt med media vid frågor om mottagningen och jag har även nära kontakt med högskolan, NollK och andra kommittéer inom kåren i mitt arbete kring mottagningen.     Det är vice ordförande som har hand om MKs ekonomi och som är ansvarig för att ordna sponsorer till mottagningen. Jag sköter även kontakten med Sveriges Ingenjörer och Student Göteborg angående mottagningsarrangemang. Bokningen av Chalmers-bastun ligger även dem under vice ordförandes ansvar. Utöver det bokar jag å alla NollKns vägnar buss till deras respektive mottagningsarrangemang.
                   
                   
Redaktör
Ludvig Ekman
    PR
Jakob Laurell
072-341 10 07
redaktor[a]mk.chs.chalmers.se
    073-762 21 95
pr[a]mk.chs.chalmers.se
Som redaktör skriver jag MKs alla texter och är sekreterare under möten. Det är jag som läser och granskar alla sektioners moduler innan de går i tryck och som redaktör är jag dessutom ansvarig för maillistor, NollK-portalen, MKs dokument och utvecklingen av Chalmers Studentkårs sätt att nå ut till alla nyantagna med information.     Som PR designar jag alla affischer som MK trycker upp och det är också jag som har huvudansvaret för hemsidan och att MK syns och uppdaterar på Facebook, Twitter och Instagram. Som PR läser och kontrollerar jag mottagningens alla nolluppdrag, det är jag som är kalasansvarig och jag har dessutom fått äran att leda tåget med alla nya chalmerister från Götaplatsen upp till Chalmers första dagen.
                   
                   
Arrangör
Anna Petersson
    Organisatör
Emma Lamberg
070-957 36 28
arrangor[a]mk.chs.chalmers.se
    070-534 98 76
org[a]mk.chs.chalmers.se
I MK är det arrangören som har hand om samlingen på Götaplatsen första dagen. Jag planerar och arrangerar även Insamlingen, Kappseglingen och Rocken som alla är deltävlingar i Mottagningskampen - mottagningens stora tävling.     Som organisatör i MK planerar och organiserar jag samlingen på Teknologgården och presentationerna i RunAn första dagen. Det är även jag som planerar och styr upp Finalen, den sista deltävlingen i den prestigefyllda tävlingen Mottagningskampen. Jag hjälper även Arrangören med de övriga centrala arrangemangen.
                   
                   
Instruktör
Maria Rundberg
   
073-820 26 27
instruktor[a]mk.chs.chalmers.se
Som instruktör i MK ansvarar jag för planering och genomförande av våra utbildningar. Inför mottagningen hålls flera utbildningar på central nivå för alla NollK, men även för phaddrar och andra arrangerande kommittéer. För att utbildningarna ska bli så bra som möjligt samarbetar vi nära med kårledningen, högskolan, och externa parter. Instruktören har även ansvar för phadderverksamheten vilket innebär möten med phadderchefsansvariga och framtagning av grundmaterial till lokala phadderutbildningar på sektionsnivå.


Bilder: John Magnusson / CFFC.se


   
MK - Mottagningskommittén 2017