en del av  
________________________________________________________________________________________________________________________________
Hem Mottagningen Mottagningskampen Om MK MK 2019 Vänner Samarbetspartners Aspning

Chalmers Studentkårs mottagning är en av de bästa i Sverige och den är till för att välkomna de nyantagna studenterna till Chalmers på bästa möjliga sätt. Mottagningen sträcker sig över fyra veckor och under denna tid får de nya teknologerna under olika former av arrangemang lära känna sin klass, lära sig att hitta på campus och i Göteborg, lära sig mer om sin sektion och kåren, få hjälp med att komma in i studierna och mycket mer. Alla aktiviteter under mottagningsveckorna är frivilliga och man väljer helt själv hur mycket eller hur lite man vill vara med på. Mottagningen är som sagt till för de nya studenterna och för att de ska få en så bra start som möjligt på sin nya tid som chalmerister.

Mycket av det som händer under mottagningen sker på sektionsnivå, men det finns även centrala arrangemang då nyantagna från hela Chalmers är med.

De Centrala Arrangemangen

Första dagen (20/8) med samlingen på Götaplatsen, mötet på Teknologgården och presentationerna i RunAn.

Tivolit: 28/8 Nytt arrangemang för iår! Hela Johannebergs campus förvandlas under några timmar till ett stort tivoli.

Mottagningskampen är en tävling mellan teknologsektionerna på Chalmers som pågår under hela mottagningen. Tävlingen är indelad i fyra grenar: Kappseglingen, Rocken, Cheeret och Finalen. Du kan läsa mer om Mottagningskampen här.
   
MK - Mottagningskommittén 2019